House on Sale at Biratnagar Koshi Highway (Ad Id: 454)

House on Sale at Biratnagar Koshi Highway
Rs. 9 Crore Only
House on Sale at Biratnagar Koshi Highway
  • 11 Rooms
  • 2 Kitchens
  • 5 Bathrooms
  • 2 Floors

विराटनगर रोडषेश चोक देखि दक्षिण कोशी राजमार्गमा १०० फिट मुख भएको पुर्व मोहोडाको ३ कट्ठा घडेरीमा बनेको २ तल्ला आधुनिक घर बिक्रीमा छ | मूल्य : ९ करोड मात्र । सम्पर्क : 9804398256

Share this Property
Contact Seller


    Featured House on Sale