Land for Sale at Panchali Biratnagar – 51 Dhur (Ad Id: 2294)

Land for Sale at Panchali Biratnagar – 51 Dhur
Rs. 1500000 Per Dhur
51 Dhur, Bus Park-Panchali
Land for Sale at Panchali Biratnagar – 51 Dhur
Overview
 • Area : 51 Dhur
 • Location :  Bus Park-Panchali
 • Price :  1500000 Per Dhur
 • Price Negotiable :  Yes
 • Face :  North
 • Road Size :  Above 20 Ft.
 • Road Type :  Black Topped
 • Nearest Landmark :  100 meter west from Koshi Highway
Description

A highly commercial 51 Dhur land for sale at panchali biratnagar. The property is just 100 meter away from 6 lane koshi highway. The property is connected with 30 ft. Black topped road on North and 20 Ft. Black topped road on east Side. The Face of the property is North and East. The dimension of the property is 69 Ft. on North Side and 135 Ft. on East Side. All the facilities like drinking water, access road, electricity, telephone, cable, internet are available
The property is located at Prime Location of Biratnagar.
Just around 400 meter from Biratnagar Bus Park
Just around 300 meter from Big Hotel Biratnagar
300 meter from Mahendra Morang College
500 meter from Biratnagar Bus Park
200 meter from CPN UML Party office.

commercial land at panchali biratnagar for sale

विराटनगर पान्चाली कोशी हाइवे देखि १०० मीटर पश्चिम, होटल, अफिस लगायत अरु विभिन्न ब्यापारिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त उत्तर- पुर्व मोहोडाको ५१ धुर घडेरी बिक्रीमा छ। उत्तर मोहोडा : ६९ फिट (३० फिटको पिच सडक ), पुर्व मोहोडा : १३४ फिट ( २० फिटको पिच सडक ) सम्पर्क : 9804398256

Contact us
For more details about Residential Land for Sale at Biratnagar please visit to our website www.gharjaggabiratnagar.com or you can mail us gharjaggabiratnagar@gmail.com or feel free to contact us

Browse all properties at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/
Browse Land sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/land-for-sale-at-biratnagar/
Browse House sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/house-for-sale-at-biratnagar/
Submit your Land for Sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/sell-your-land/
Submit your Home for Sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/sell-your-home/
Browse Marketplace at Eastern Nepal : https://purbelibazar.com/

You can also contact us through our facebook page or you can also send message in our what’s app. More details about this 51 Dhur Land for Sale at Panchali Biratnagar call 9804398256

For more details please Login to our website or you can mail us or feel free to contact us

Website : https://gharjaggabiratnagar.com

Email : gharjaggabiratnagar@gmail.com

Registered Office Address : Purbeli Bazar, 2nd Floor, NICAISA Bank Building, Roadcess Chowk, Biratnagar, Nepal

Like our Facebook Page : https://www.facebook.com/gharjaggabrt

Official Twitter Handle : https://twitter.com/purbelibazar

Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/purbelibazar

Send message on Whats App : https://wa.me/9804398256

Subscribe us on Youtube : https://www.youtube.com/c/purbelibazar

Our Tiktok Profile : https://www.tiktok.com/@purbelibazar

Pinterest Profile : https://www.pinterest.com/purbelibazar

Linked IN Connections : https://www.linkedin.com/in/purbelibazar

Our Official Classified Website: https://www.purbelibazar.com

विराटनगरमा कुनै पनि घर घडेरी खरिद विक्री गर्नु परेमा हाम्रो हट लाइन मोबाइल नम्बर 9804398256 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। विराटनगर महानगरपालिका भित्र वा कटहरी, बुढीगंगा गाउँपालिका आसपास सस्तो घर वा सस्तो जग्गा वा घडेरी खरिद का साथै घर Urgent बिक्री गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नु होला।

#land sale at Biratnagar, properties for sale at Biratnagar, urgent land sale at biratnagar, biratnagar land sale, gharjaggabiratnagar, biratnagar real estate, real estate at biratnagar

Share this Property
Contact Seller


  Commercial Land for Sale at Panchali Biratnagar
  Rs. 1600000
  Bus Park-Panchali, 51
  • Area:
  • Address: Panchali, Biratnagar