Residential Land for sale at Near Birat Medical College (Ad Id: 2301)

Residential Land for sale at Near Birat Medical College
Rs. 400000 Per Dhur
15 Dhur, Tankisinwari-Budhiganga
Residential Land for sale at Near Birat Medical College
Overview
 • Area : 15 Dhur
 • Location :  Tankisinwari-Budhiganga
 • Price :  400000 Per Dhur
 • Price Negotiable :  Yes
 • Face :  East
 • Road Size :  Above 20 Ft.
 • Road Type :  Gravel
 • Nearest Landmark :  500 meter east highway
Description

Residential Land for sale at Near Birat Medical College

15 Dhur residential land for sale near Birat Medical College. The property is just 500 meter away from 6 lane koshi highway. The property is connected with 20 ft. Gravel road and 50 meter away from 40 ft. Road. The Face of the property is East. The dimension of the property is 45 Ft. on east side. All the facilities like drinking water, access road, electricity, telephone, cable, internet are available

biratnagar 15 dhur residentail land for sale
The property is located at Prime Location of Tankisinwari Budhiganga.
Just around 500 meter from 6 Lane Koshi Highway
Just around 700 meter from Birat Medical College
400 meter from Budhiganga Ward Office

टंकिसिनवारी चोक देखि ५०० मीटर पुर्व सशस्त्र प्रहरी क्याम्प जाने बाटो बाट १ कित्ता भित्र १५ धुर पुर्व मोहोडाको घडेरी विक्रिमा सम्पर्क : 9804398256

Contact us
For more details about Residential Land for Sale at Biratnagar please visit to our website www.gharjaggabiratnagar.com or you can mail us gharjaggabiratnagar@gmail.com or feel free to contact us

Browse all properties at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/
Browse Land sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/land-for-sale-at-biratnagar/
Browse House sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/house-for-sale-at-biratnagar/
Submit your Land for Sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/sell-your-land/
Submit your Home for Sale at Biratnagar : https://gharjaggabiratnagar.com/sell-your-home/
Browse Marketplace at Eastern Nepal : https://purbelibazar.com/

You can also contact us through our facebook page or you can also send message in our what’s app

For more details please Login to our website or you can mail us or feel free to contact us

Website : https://gharjaggabiratnagar.com

Email : gharjaggabiratnagar@gmail.com

Registered Office Address : Purbeli Bazar, 2nd Floor, NICAISA Bank Building, Roadcess Chowk, Biratnagar, Nepal

Like our Facebook Page : https://www.facebook.com/gharjaggabrt

Official Twitter Handle : https://twitter.com/purbelibazar

Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/purbelibazar

Send message on Whats App : https://wa.me/9804398256

Subscribe us on Youtube : https://www.youtube.com/c/purbelibazar

Our Tiktok Profile : https://www.tiktok.com/@purbelibazar

Pinterest Profile : https://www.pinterest.com/purbelibazar

Linked IN Connections : https://www.linkedin.com/in/purbelibazar

Our Official Classified Website: https://www.purbelibazar.com

विराटनगरमा कुनै पनि घर घडेरी खरिद विक्री गर्नु परेमा हाम्रो हट लाइन मोबाइल नम्बर 9804398256 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। विराटनगर महानगरपालिका भित्र वा कटहरी, बुढीगंगा गाउँपालिका आसपास सस्तो घर वा सस्तो जग्गा वा घडेरी खरिद का साथै घर Urgent बिक्री गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नु होला।

#land sale at Biratnagar, tankisinwari, budhiganga, birat medical college, properties for sale at Biratnagar, urgent land sale at biratnagar, biratnagar land sale, gharjaggabiratnagar, biratnagar real estate, real estate at biratnagar,

Share this Property
Contact Seller


  Urgent Land sale at Biratnagar
  Rs. 350000
  Tankisinwari-Budhiganga, 8.5
  • Area:
  • Address: Tankisinwari
  4 Kattha Land Suitable for Factory & Industry
  Rs. 4000000
  Tankisinwari-Budhiganga, 80
  • Area:
  • Address: Budhiganga Nemuwa
  9.5 Residential Land at Budiganga Tankisinwari
  Rs. 350000
  Tankisinwari-Budhiganga, 9.5
  • Area:
  • Address: Tankisinwari