Sell Your Home

घर बिक्री गर्न फारम भर्नुहोस

हामी सक्दो छिटो घर बिक्री गर्ने प्र्यास गर्ने छौ
  House on Sale at Biratnagar Koshi Highway
  Rs. 9 Crore Only
  • 11 Rooms
  • 2 Kitchens
  • 5 Bathrooms
  • 2 Floors
  Hotel on Sale @ Biratnagar Bus Park
  Rs. 5 Crore 25 Lakhs Only
  • 26 Rooms
  • 2 Kitchens
  • 16 Bathrooms
  • 5 Floors