Sell Your Home

घर बिक्री गर्न फारम भर्नुहोस

हामी सक्दो छिटो घर बिक्री गर्ने प्र्यास गर्ने छौ
  Devkota Chowk Biratnagar House for Sale on 7 Dhur Land
  Rs. 10000000
  • 6 Rooms
  • 1 Kitchen
  • 2 Bathrooms
  • 1.5 Floors
  Home for Sale at Biratnagar Pichara Near BKVM School
  Rs. 2 Crore 80 Lakhs
  • 11 Rooms
  • 2 Kitchens
  • 4 Bathrooms
  • 2.5 Floors

  Featured Land on Sale