अफिसको लागि विराटनगरमा घर भाडामा चाहियो

अफिसको लागि विराटनगरमा घर भाडामा चाहियो विराटनगर तिनटोलिया, पाञ्चलि, रोडशेष, जनपथ, कलेज रोड, कोशी प्रोजेक्ट, तिनपैनी, पोखरिया, कंचनवारी मध्य कुनै एक एरियामा आधुनिक घर भाडामा चाहियो । √  कम्तिमा १४+ कोठाहरु भएको √  ४ वटा सम्म गाडीहरु पार्क गर्न सकिने √  कम्तिमा १ कट्ठा जग्गा भएको √  घर सम्म पुग्न पिच सडक भएको √  सम्पर्क… Continue reading अफिसको लागि विराटनगरमा घर भाडामा चाहियो

dhur

dhur dhur