Biratnagar Land Sale 10 Dhur Near Oil Nigam (Ad Id: 1832)

Biratnagar Land Sale 10 Dhur Near Oil Nigam
Rs. 675000 Per Dhur
10 Dhur, Aushadhi Byawastha Bibhag
Biratnagar Land Sale 10 Dhur Near Oil Nigam
Overview
 • Area : 10 Dhur
 • Location :  Aushadhi Byawastha Bibhag
 • Price :  675000 Per Dhur
 • Price Negotiable :  Yes
 • Face :  South
 • Road Size :  Above 20 Ft.
 • Road Type :  Black Topped
 • Nearest Landmark :  400 meter east of koshi highway
Description

Small Plot of residential land near aushadhi byawastha bibhag is for sale. The land is located around 400 meter east from 6 Lane Koshi Highway. The land is connected with 24 ft black topped road. For interested buyers please call 9804398256.

विराटनगर औषधि व्यवस्था बिभाग देखि पुर्व पिच सडकमा दक्षिण मोहोडाको ३० फिट मुख भएको १० धुर घडेरी बिक्रीमा छ
सम्पर्क : 9804398256 मूल्य : छ लाख ७५ हजार प्रति धुर
सबै कुराको सुविधा भएको आवासको लागि अति नै उपयूक्त १० भएको, बिजुली, धारा, इन्टरनेट लगायत सम्पूर्ण सुविधा भेएको।

Share this Property
Contact Seller


  Residential Land for Sale at Biratnagar
  Rs. 550000
  Aushadhi Byawastha Bibhag, 10
  • Area:
  • Address: 300 meter south from Aushadhi Byawastha Bibhag
  10 Dhur Land on Sale near Oil Nigam Biratnagar
  Rs. 550000 Lakh
  Aushadhi Byawastha Bibhag, 10
  • Area:
  • Address: Oil Nigam Biratnagar