Sell Land

जग्ग बिक्री गर्न फारम भर्नुहोस

हामी सक्दो छिटो जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गर्ने छौ


  10 Dhur Land on Sale near Oil Nigam Biratnagar
  Rs. 575000 Lakh
  Aushadhi Byawastha Bibhag, 10
  • Area:
  • Address: Oil Nigam Biratnagar
  Land on Sale at Krishnamarga Biratnagar-12
  Rs. 250000
  Panchamukhi Chowk, 6.5
  • Area:
  • Address: Krishna Marga, Biratnagar-12