House for Sale at Panchali Biratnagar (Ad Id: 1026)

House for Sale at Panchali Biratnagar
Rs. 16000000
House for Sale at Panchali Biratnagar
  • 8 Rooms
  • 1 Kitchen
  • 2 Bathrooms
  • 2.5 Floors

A commercial house for sale at Panchali Biratnagar. The house is located in front of Sagarmatha School, Biratnagar. The land area of the house is 10 Dhur. The house is 2.5 storied, ground floor consists of two shutter and passage. The front face of the land is 30 ft. The house is North faced.

house for sale at panchali biratnagar

विराटनगर-१२ पंचालीमा सगरमाथा स्कुलको गेट अगाडीको २.५ तल्ल्ला घर बिक्रीमा छ।
उत्तर मोहोडाको घर जम्मा १० धुर जग्गामा बनेको छ। पूर्ण ब्यापारिक प्रयोजनको यस घरमा ६ कोठा, १ किचेन , २ बाथरुम छ। भुइँ तल्लामा दुइ ओटा सटर छ।

Share this Property
Contact Seller


    Featured House on Sale