Devkota Chowk Biratnagar House for Sale on 7 Dhur Land (Ad Id: 591)

Devkota Chowk Biratnagar House for Sale on 7 Dhur Land
Rs. 10000000
Devkota Chowk Biratnagar House for Sale on 7 Dhur Land
  • 6 Rooms
  • 1 Kitchen
  • 2 Bathrooms
  • 1.5 Floors

Devkota Chowk Biratnagar House for Sale on 7 Dhur Land. The  house is 50 meter away from devkota chowk, Biratnagar is for Sale. The house is just 25 ft. away from Black Topped Road. 10ft. Access Road is available. There are four rooms at ground floor and 2 rooms at first floor. House was built around 12 years back. The house is built on pillar system. Four rooms at ground floor is rented at 20 thousands. Anyone interested can call for details @ 9804398256.

विराटनगर देवकोटा चोक बाट ५० मीटरको दुरीमा ७ धुर घडेरीमा बनेको २ तल्ला घर बिक्रीमा छ। उत्तर मोहोडा । १० फिट को बाटो । थप जानकारीको लागि 9804398256 मा सम्पर्क गर्नु होला।

 

Contact us

For more details please Login to our website or you can mail us or feel free to contact us

You can also contact us through our facebook page or you can also send message in our what’s app

For more details please Login to our website or you can mail us or feel free to contact us

Website : https://gharjaggabiratnagar.com

Registered Office Address :  Purbeli Bazar, 2nd Floor, NICAISA Bank Building, Roadcess Chowk, Biratnagar, Nepal

Like our Facebook Page :  https://www.facebook.com/gharjaggabrt

Official  Twitter Handle :  https://twitter.com/purbelibazar

Follow us on Instagram :   https://www.instagram.com/purbelibazar

Send message on Whats App :  https://wa.me/9804398256

Subscribe us on Youtube :  https://www.youtube.com/c/purbelibazar

Our Tiktok Profile :  https://www.tiktok.com/@purbelibazar

Pinterest Profile :  https://www.pinterest.com/purbelibazar

Linked IN Connections :  https://www.linkedin.com/in/purbelibazar

Our Official Classified Website:  https://www.purbelibazar.com

विराटनगरमा कुनै पनि घर घडेरी खरिद विक्री गर्नु परेमा हाम्रो हट लाइन मोबाइल नम्बर 9804398256 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। विराटनगर महानगरपालिका भित्र वा कटहरी, बुढीगंगा गाउँपालिका आसपास सस्तो घर वा सस्तो जग्गा वा घडेरी खरिद का साथै घर Urgent बिक्री गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नु होला।

house for sale at biratnagar
house for sale at biratnagar

 

Share this Property
Contact Seller


    Featured House on Sale