New House on Sale at Biratnagar (Ad Id: 489)

New House on Sale at Biratnagar
Rs. 70 Lakh
New House on Sale at Biratnagar
  • 3 Rooms
  • 1 Kitchen
  • 2 Bathrooms
  • 1 Floor

विराटनगर पुस्पलाल चोक देखि उत्तर र ढाट देखि पूर्व सगरमाथा टोलमा १० धुर जग्गामा २०७७ सालमा सम्पन्न भएको नायाँ एक तल्ले घर बिक्रीमा छ
मोहोडा : दक्षिण । मुख : ३६ फिट । सडक : १८ फिट (ग्रावेल) । कोठाको संख्या : ३ बेडरुम, एक किचन, २ टोइलेट । सम्पर्क : 9804398256

Share this Property
Contact Seller


    Featured House on Sale